Garantie CoatingOne

GARANTIEVOORWAARDEN

 

1. De garantie is alleen geldig als de garantiekaart correct is ingevuld en een originele factuur wordt overlegd. 

COATING ONE behoudt zich het recht voor om garantiediensten te weigeren als deze informatie is verwijderd of gewijzigd na aankoop van het product.

 

2. Garantieclaims moeten worden beoordeeld en uitgevoerd door een door COATING ONE geautoriseerde servicepartner ter plaatse. De kosten voor reparaties die niet zijn uitgevoerd door geautoriseerde COATING ONE servicepartners worden niet vergoed en de garantie strekt zich niet uit tot reparaties of schade die het gevolg kunnen zijn van dergelijke reparaties.

 

3. Bij constatering van andere gebreken dan materiaal- of fabricagefouten vervalt de garantie. De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

 

• Onjuist gebruik of misbruik van het afgedichte oppervlak. 

• Gebruik van reinigingsmiddelen met een hoog zuurgehalte 

• Gebruik van een machinewasgelegenheid / autowasstraat

*Deze garantievoorwaarden zijn overgenomen van de website van de leverancier